Over


06/10/2018: Verkaveling Zevenhuizen verdeelt politiek
6 oktober 2018 in HLN: 'Lintse bestuur wil het groene overstromingsgebied Zevenhuizen verkavelen maar gaat een extra studie aanvragen over de invulling van de nieuwe verkaveling Zevenhuizen.

11/04/2018: Bijkomende studie voor Verkaveling Zevenhuizen11 april 2018 in de GVA: 'Lintse gemeentebestuur gaat een extra studie aanvragen over de invulling van de nieuwe verkaveling Zevenhuizen. U leest onze vragen en bedenkingen over dit onderzoek via deze link.

26/07/2017: Als de mondige burger botst op de arrogante macht


26 juli 2017 in De Standaard‘Bij hevige regen staat het hier geregeld deels onder water, vooral in de winter. Wat de gemeente ook moge beweren, dit is overstromingsgevoelig gebied.’
‘Meestal komt het bestuur met een afgewerkt plan. Als burger kun je er hier en daar nog iets aan laten wijzigen, maar nooit echt ten gronde’
ERIK GRIETENS Beleidsmedewerker BBL

26/06/2017: Voorlopig inrichtingsplan Zevenhuizen goedgekeurd


26 juni 2017 in HLN: "De gemeente Lint heeft in een persbericht laten weten dat ze het voorlopige inrichtingsplan Zevenhuizen goedkeuren. Toch worden de plannen al maanden in vraag gesteld."
"Dankzij het nieuw beleidsplan van de Vlaamse regering kan een gemeente nu zelf kiezen om het al dan niet te ontwikkelen voor woningbouw. Zo kunnen gemeentes in de zuidrand hun open karakter en groene zones behouden. Verstedelijking kan stoppen."


24/06/2017: Voorlopige plannen Zevenhuizen goedgekeurd


24 juni in de GvA: "We roepen op om dit gebied op de negatieve lijst te zetten van woonuitbereidingsgebieden, waardoor er een openbaar en objectief onderzoek kan volgen. De gemeente heeft die mogelijkheid, want ze ontving onlangs een brief van minister Joke Schauvliege waarin ze vraagt om eerdere beslissingen rond woonuitbreidingsgebieden te herevalueren. Er is dus nog steeds een weg terug.” . De kans dat de gemeente ingaat op het voorstel van het buurtcomit√© is echter klein. “Het is het uitgangspunt van het gemeentebestuur om dit projectgebied te laten ontwikkelen tot een duurzame en groene woonbuurt”, aldus schepen Verreyt.

We willen er schepen Verreyt herinneren aan wat hij in de groen-krant van het najaar van 2011 schreef: "Op die manier worden toekomstige verkavelaars aan banden gelegd" en "We blijven ons verzetten tegen nog meer verkavelingen!"
Tegelijk pleit Groen in het Vlaams Parlement voor een onmiddellijke stop op bouwen in overstromingsgevoelige gebieden en voor behoud van open ruimte.

Jammer dat de journalist niet vermeldt dat het Lint niets kost om dit gebied met de brief van Schauvliege te vrijwaren.


10/05/2017: Gemeentebestuur Lint keurt voorlopig inrichtingsplan Zevenhuizen af


Een belangrijk punt in dit bericht van Radio Frequent is dat het gemeentebestuur beweert dat 'De algemene conclusie van specialisten is dat het ontwikkelen van een woonwijk en definitief oplossen van de bestaande waterbufferingsproblematiek kunnen samengaan'. De vraag is. Wie zijn die specialisten? Waarom geeft het gemeentebestuur die adviezen niet vrij? Zetten die specialisten hun advies dan niet op papier? Wat maakt dat die specialisten een advies kunnen geven dat mogelijks ingaat tegen de watertoets? Immers, in signaalgebieden waarbij de overstromingskans groter is dan 1 keer in de 10 jaar legt de Vlaamse Overheid nu al op dat zo'n gebieden gevrijwaard moeten blijven. Lees hier meer hierover. 'Welke specialisten geven Lint een advies dat ingaat tegen deze richtlijnen van de Vlaamse Overheid?'   24/02/2016: Lint geprotesteert tegen de plannen voor verkaveling. 


Wat is het probleem daar? Dat gebied staat regelmatig onderwater en er zijn niet genoeg garanties dat er een buffer komt om dat water op te vangen.  Buurt zegt: 'Er zijn niet genoeg garanties om het water op te vangen. Beton en huizen verergert watertoestand.' Gemeente zegt 'Mensen die gaan bouwen, moeten zich houden aan de regels. Er is een plan en als dat niet voldoet, en het water kan niet weg, moeten ze dat huiswerk hermaken.' De verkaveling kan mogelijk kleiner worden.  Herbeluister het Radio 2 Regio-nieuws vanaf minuut 1.55.

naschrift: Als het water weg kan, wordt het waterprobleem stroomafwaarts groter. Het waterprobleem is daar al heel groot. Het gaat daarom niet op om gewoon 'wat grachten open te maken', zoals de burgemeester zegt. Bovendien staan het water zo'n 35 cm boven 'de gracht'. De Zevenhuizenloop dieper uitgraven zal dus niet helpen. Water loopt niet omhoog.


24/02/2016: Buurt vreest wateroverlast door nieuwe verkaveling Zevenhuizen


Een vijftigtal bewoners uit de omgeving van de Zevenhuizenstraat en de Falconlaan in Lint zijn gisteren afgezakt naar het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad. Ze vrezen wateroverlast door de te ontwikkelen verkaveling Zevenhuizen. Lees meer.


22/02/2016: Radio Frekwent regionieuws 


LINT- Protest tegen verkaveling in overstromingsgevoelig gebied Zevenhuizen in de gemeente Lint. Waarom negeert het gemeentebestuur de recente overstromingen en kiest het niet voor een groene herbestemming vragen sommige Lintenaren zich af. Lees meer.


25/01/2011: Te veel nieuwe woningen in overstromingsgebieden


LINT- Vandaag worden Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt gehoord in het Vlaams Parlement. Het beheer van overstromingsgebieden in onze regio staat op de agenda. Vooral in Lint en Boechout dreigen problemen. Lees meer.


19/02/2011: Schepencollege geeft fiat aan 'Zevenhuizenstraat' 


LINT - Morgen dinsdag zal het schepencollege de gemeenteraad vragen het plan
'Zevenhuizenstraat' voorlopig vast te stellen. Het dossier kan vijftien jaar aanslepen. Lees meer.

---

02/04/2017: 'Je zou toch hopen dat iedereen beseft dat toch minstens in overstromingszones niet meer bijgebouwd mag worden' 


"De Vlaamse regering belooft een bouwstop in overstromingsgebied.  De aankondiging ervan werkt blijkbaar als een stimulans om de ruimtelijke stommiteiten te blijven opstapelen. De les is dat best al meteen een voorlopige bouwstop wordt ingevoerd, in afwachting van een decretaal verbod" schrijft Bart Eeckhout, de hoofdredacteur van De Morgen. Lees hier het volledige artikel


25/03/2017: 'Na betonstop nu ook bouwverbod in watergevoelig gebied' 


Ondanks alle bestaande maatregelen om bouwen in overstromingsgebied tegen te gaan, bijvoorbeeld de watertoets, werden in de eerste helft van 2016 nog altijd zes bouwvergunningen afgeleverd voor dergelijk gebied schrijft Wim Winckelmans in De Standaard. Lees hier het volledige artikel08/02/2017: 'Vlaming niet bang van natte voeten' 


De ‘betonstop’ komt eraan, maar intussen wordt er lustig voortgebouwd op terreinen die bij de minste regenval overstromen, schrijft Maxie Eckert in De Standaard. Lees hier het volledige artikel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten