Doe mee


Beton of water of liever groen in je buurt?


Soms hoor je: "die verstedelijking van de Zuidrand, wat kan je er tegen doen?". Of zegt iemand: "er zijn te grote belangen mee gemoeid!". Wij geloven dat het anders kan. Door samen na te denken, open en constructieve dialoog, kunnen we beslissingen beïnvloeden.

Samen gaan voor oplossingen waar alle Lintenaren beter van worden! 

Oplossingen waarbij groene recreatieve ruimte dichtbij blijft en écht vanuit een lange termijn perspectief wordt gedacht over water en de overstromingsproblematiek in Lint. Zo kunnen we dit  waterbufferingsgebied vrijwaren en een verzekering afsluiten voor verdere gevolgen van klimaatverandering en (toekomstige) bewoners van een hoop waterellende besparen. Het bestuur dit inzicht bijbrengen vraagt betrokkenheid van elke Lintenaar.

Minder waterellende voor elke Lintenaar!’, als inzet van acties van burgers. De gemeente kan kiezen om water van omliggende buurten in Lint met een overstromingskans af te leiden in het Zevenhuizengebied te bufferen. Zo wapen we ons tegen klimaatverandering en verstedelijking.


Wil open ruimte behouden?

  • Geef je contactgegevens door aan verkavelingzevenhuizen@gmail.com
  • Deel deze website op Sociale Media. Post jouw gedacht over deze verkaveling op FaceBook of Twitter.
  • Ken je belangrijke mensen in Lint? Zit iemand van jouw buurt in een gemeentelijke adviesraad zoals de GECORO, of de MINA-raad? Spreek ze aan. Stel hen vragen. Mail hen! Contactgegevens van mensen met een politiek engagement in Lint vind je achter deze links: cd&vgroenn-vaOpenVldsp.a. Vraag hun standpunt.
  • Stuur deze modelbrief (van de Bond Beter Leefmilieu, eventueel aangepast voor Lint, met verwijzing naar Verkaveling Zevenhuizen) naar het gemeentebestuur of gemeenteraadsleden.

Ben jij een betrokken burger?

  • Deel argumenten uit het bezwaarschrift met je buurt. We merken heel vaak dat mensen onvoldoende op de hoogte zijn van wat er precies komt. Moedig mensen aan zich te informeren of om hun e-mail adres door te geven.
  • Dien tegen 4 mei 2018 ook een bezwaarschrift in bij de gemeente. Iedereen kan dit doen. Je hoeft geen buurtbewoner te zijn. Ook de Bond Beter Leefmilieu diende een bezwaarschrift in voor deze verkaveling in Lint.

Infomeer jezelf en informeer anderen. Niet iedereen is op de hoogte van de overstromingstoestand, over hoeveel huizen het gaat of van de mogelijkheden die er waren tot herbestemmen waardoor "wat de mensen zeggen" niet altijd correct is.

Deel je mening. Bevraag de mening van anderen. Wat vinden je kennissen, buren, mensen in de sportclub, kennissen via jeugdbeweging en andere Lintenaren van deze laatste grote verkaveling in Lint? Hoe denken zij over het feit dat er gebouwd wordt in een overstromingsgebied? Hebben mensen die jij kent baat bij een waterbufferingsgebied in lint?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten